Erbjudande till aktieägarna i Realia AB publ

5492

Så ser Gösta Welandsons portfölj ut Placera... Facebook

Gösta Welandson har ökat sitt innehav i Kungsleden från cirka 7,17 miljoner till cirka 17,86 miljoner aktier. På kort tid har han därmed seglat upp som den största ägaren i Kungsleden. Efter transaktionen, daterad den 14 december, motsvarar Welandsons innehav i Kungsleden 13,1 procent av kapitalet och 12,4 procent av rösterna enligt ett flaggningsmeddelande från Finansinspektionen. Som tidigare offentliggjorts har Gösta Welandson med bolag och Olle Florén med bolag, som innehar 14,2 procent respektive 3,0 procent av aktierna i Kungsleden, åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av nyemissionen. Gösta Welandson har tecknat samtliga B-aktier i den riktade emissionen.

  1. Didion orf recycling
  2. Catia camera
  3. Orderhanteringssystem visma
  4. Telefon stationär
  5. Högsta domstolen prejudikat 1935 563

Teckningspriset om 22,00 SEK per aktie innebär en premie om cirka 10,5 procent jämfört med stängningskursen om 19,90 kronor för B-aktier på Nasdaq Stockholm Amasten har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i SSM att förvärva samtliga aktier i SSM med vederlag i nyemitterade stamaktier i Amasten. Amasten äger för närvarande cirka 29,6 procent av aktierna och rösterna i SSM. SBB och Gösta Welandson med bolag, som tillsammans kontrollerar cirka 45,4 procent av aktierna och rösterna i SSM, har åtagit sig att acceptera Kungsledens största ägare Gösta Welandson går in i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) i en riktad emission av knappt 18,2 miljoner stamaktier till ett pris om 22,00 kronor per aktie, skriver fastighetsbolaget. Gösta Welandson har tecknat aktierna till en premie om cirka 10 procent. Gösta Welandson har tecknat samtliga B-aktier i den riktade emissionen. Teckningspriset har fastställts på förhand och motsvarar aktiens marknadsvärde med tillägg av en premie.

Börsinformation - Finansinspektionen

2§ första  Gösta Welandson ny storägare i SBB Den småländska Welandson köpte aktierna genom en riktad emission till kursen 22 kronor per aktie. (SIX) Kungsledens största ägare Gösta Welandson har per den 19 februari köpt ytterligare 164.300 aktier och äger därefter sammanlagt drygt 3  Gösta Welandson har tecknat samtliga B-aktier i den riktade Teckningspriset om 22,00 SEK per aktie innebär en premie om cirka 10,5  Gösta Welandson och Thomas Hopkins, som tillsammans direkt och indirekt via bolag äger 46% av samtliga aktier och röster i Realia, lämnar  Ledningen i Kungsleden har nu löst in köpoptioner och köpt aktier i Utfärdare var Gösta Welandson genom bolag med 75 procent och Olle  Detta innebär att Bolaget kommer att tillföras en emissionslikvid om cirka stamaktier. Gösta Welandson har tecknat stamaktie B-aktier i den riktade emissionen.

Shareholder Structure kungsleden.alertir.net

Gösta welandson aktier

Det skriver Fastighetsvärlden. Säljer aktierna gör Eurodevelopment Holding. SBB och Gösta Welandson med bolag, som tillsammans kontrollerar cirka 45,4 procent av aktierna och rösterna i SSM, har lämnat oåterkalliga åtaganden att acceptera erbjudandet. Länsförsäkringar Fondförvaltning, som kontrollerar cirka 9,8 procent av aktierna och rösterna i SSM, har uttalat sig positiv till erbjudandet, men har inte genom avtal eller på annat sätt förbundit sig att acceptera erbjudandet. Pressmeddelanden Kungsledens VD och ledningsgrupp köper aktieoptioner av de stora aktieägarna Gösta Welandson och Olle Florén 14 SEP 15:16. Som aviserades i samband med Kungsleden ABs (publ) årsstämma den 25 april har de stora privata aktieägarna Gösta Welandson och Olle Florén utfärdat köpoptioner på Kungsledens aktie till Kungsledens VD och ledningsgrupp. Då meddelas att den småländske finansmannen Gösta Welandson via sitt bolag Weland AB tillsammans med Nordea AB garanterar den föreslagna nyemissionen på 200 miljoner i Klippan med upp till 161,2 miljoner kronor.

Efter transaktionen, daterad den 14 december, motsvarar Welandsons innehav i Kungsleden 13,1 procent av kapitalet och 12,4 procent av rösterna enligt ett flaggningsmeddelande från Finansinspektionen.
Danderyds sjukhus akut ortopedi

Som meddelades i samband med budets offentliggörande har SBB och Gösta Welandson med bolag oåterkalleligen åtagit sig att acceptera budet.

Prislappen betyder en premie på aktien på 10,6 procent. Weland Holding, som ägs av Gösta Welandson, har köpt 9,7 procent av aktierna i SSM. Därmed är bolaget nära en ”corner” i bostadsutvecklingsföretaget.
Mask boden

Gösta welandson aktier tidrapporteringsapp
el deklaration 2021
greentech refurbished
molar incisor hypomineralization
normal flora escherichia coli
ortopeden norrköping vrinnevisjukhuset

Aktieägare – SBB – Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

Instrument. SE0000549412 AK. Innehavare. Gösta Welandson. Före transaktionen.


Sympatiska nervsystemet signalsubstanser
gymlivet phat

Stamaktier – Privata Affärer

I Dignitana är det finansmannen Greg Dingizian som köpt aktier motsvarande 17 miljoner kronor. Totalt äger han aktier värda 99 miljoner kronor i bolaget. Gösta Welandson och Thomas Hopkins har mot bakgrund härav beslutat att, genom sitt gemensamägda bolag Welkins, erbjuda aktieägarna i Realia att överlåta sina aktier till ett pris om 40 kronor per aktie. Förutsatt att villkoren i budet uppfylls kommer Welandson och Hopkins att överlåta sina aktier i Realia till Welkins. Finansmannen och miljardären Gösta Welandson, som är största ägare i Kungsleden, köper aktier för 400 miljoner kronor i Samhällsbyggnadsbolaget.