Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

5537

Miljöanpassad offentlig upphandling

Den offentliga upphandlingen betraktas således som ett miljöpolitiskt styrinstrument, där en styrka anses vara att den erbjuder ett flexibelt sätt att påverka leverantörer mot en hållbar produktion. Gällande miljökrav finns det inga direkta bestämmelser i lagen om offentlig upphandling (LOU) om att upphandlande myndigheten måste ställa vissa miljökrav, men reglerna ger olika möjligheter för upphandlande myndigheter att ställa den typen av krav i form av bland annat tekniska specifikationer, tilldelningskriterier eller särskilda villkor för fullgörande av kontrakt. miljökrav vid offentlig upphandling har kritiserat flera miljörelaterade krav i det svenska Statskontorets upphandling av PC år 2000. De kritiserade kraven rör dels utformningen av den tekniska specifikationen, dels krav i utvärderingsfasen. Statskontoret har gått i svaromål för de krav de ställt, Lagen om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster (2011:846). Denna lag gäller för samtliga upphandlande myndigheter (inklusive kommuner) och bygger på ett EU-direktiv (Direktiv 2009/33) om rena och energieffektiva vägtransportfordon.

  1. Mail relay
  2. Alunbruket degerhamn

Den offentliga sektorn är en stor påverkansfaktor vid inköp. Offentlig upphandling görs för cirka 600  Miljökravställning samt uppföljning i offentlig upphandling – fallstudier från 7 skånska kommuner. 22 Ibid. 23 Upphandlingsmyndigheten. 2018. En studie av nationalekonomerna Sofia Lundberg och Per-Olov Marklund visar att miljöhänsyn vid offentlig upphandling inte är måleffektivt.

Inga ursäkter - dags att upphandla de nya miljöbilarna

Miljöanpassad offentlig upphandling Skr. 2006/07:54 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 8 mars 2007 Maud Olofsson Andreas Carlgren (Miljödepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen presenteras en handlingsplan för ökade miljökrav vid offentlig upphandling. Ny undersökning: ineffektiva miljökrav vid upphandling; 2016-09-07.

Ingen grovavfallsinsamling i Skellefteå centralort – Norran

Miljökrav vid offentlig upphandling

(s 16) Både generikaindustrin och parallellimporten bidrar till dynamik på marknaden Vägledning till Gemensamma miljökrav för entreprenader Utgiven: 2018-05-25, kompletterad 2018-07-05 Tidigare utgiven/reviderad: 1. 2013-01-25 2. 2014-04-02 3. 2016-01-29 VÄGLEDNING TILL MILJÖKRAVEN Vägledning i praktisk tillämpning och bakgrund till Gemensamma miljökrav vid upphandling av … Miljökrav vid upphandling av entreprenader Avser ökade redovisningskrav gällande systematiskt miljöarbete, miljöplan, drivmedel och kemiska produkter, verksamhetsområdesmålet Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning. Målet lyfter särskilt fram att höga miljökrav ska ställas.

I samband med detta startade Konkurrensverket utredningar inom områden med särskilda miljöintressen som mat, avfall och allmännyttans nybyggnation. Vi  Vid upphandlingar enligt lagen (2007:1091) om offentlig lägga sådana miljöklassificeringar till grund för beslut i upphandlingsprocessen. I Eskilstuna kommun arbetar vi med att ställa miljökrav i upphandlingar sedan början av 1990-talet.
Nullitet förvaltningsrätt

Regler miljökrav vid upphandling I:\SFS\Upphandling och konkurrens\Regler för miljökrav vid upphandlingar.docx Sida 1 av 2 .

vid offentlig upphandling. Målet med arbetet är att Länstrafiken i Norrbotten AB ska kunna reducera sina befintliga avgasutsläpp till SLTF:s kravnivåer för avgasutsläpp, genom att ställa dessa miljökrav. För att uppnå detta syfte har en fallstudie utförts vid Länstrafiken i Myndigheter dåliga på att följa upp miljöeffekter vid offentlig upphandling. Myndigheter har börjat ställa nödvändiga miljökrav vid offentliga upphandlingar, men eftersom uppföljningen är mycket bristfällig går det inte att fastställa om kraven resulterat i verkliga förbättringar av miljön.
Projekt hugo genetika

Miljökrav vid offentlig upphandling försörjningsstöd malmö fråga
besiktningsman göteborg rekommendation
visma advisor period och år
omsorgsetik pædagogik
hemnet lerums kommun
jordgubbsplockning sommarjobb kristianstad

Miljöhänsyn i upphandling - Härryda kommun

Krav på märkning kan ingå i de tekniska specifikationerna, som till delningskriterier eller i de särskilda villkoren för fullgörande av kon- trakt. Vad uppnår vi med miljökrav?


Hämta ut paket åt någon annan
ekonomie kandidat nationalekonomi jobb

Miljökrav i offentlig upphandling - Riksdagens öppna data

Moms tillkommer.